Nasjonal håndbok – Psykisk helse og rus

Publisert 07.02.2023

Mange mennesker trenger et tilrettelagt tilbud der de blir sett, hørt og verdsatt ut fra sine evner og livssituasjon. Denne håndboka er et oppslagsverk for både kjøper, tilbyder, bruker og pårørende.

Deler av håndboka inngår som en del av kvalitetssikringen for at gården blir godkjent som et Inn på tunet-tilbud innenfor psykisk helse og rus.

Finnes bare som PDF – klikk på bildet under for å åpne håndboka.