Inn på tunet

nasjonal nettside for

inn på tunet

Vi godkjenner Inn på tunet-gårder i Norge

Slik blir du en Inn på tunet-gård

For å bli en Inn på tunet-gård må du gjennom en godkjenningsprosess. Det er Stiftelsen Norsk Mat som har ansvaret for denne prosessen.

Inn på tunet-skolen

Inn på tunet-skolen er et nettkurs som er utviklet i samarbeid mellom Norges Bondelag, Stiftelsen Norsk Mat, Innlandet fylkeskommune og Høgskolen i Innlandet.

Søk etter en Inn på tunet-gård

Få oversikt på alle godkjente Inn på tunet-gårder i Norge. Her kan du sortere på ulike tilbud og på fylker.

Informasjon hos Landbruksdirektoratet

Hva er Inn på tunet?

Inn på tunet

Inn på tunet er tilrettelagde og kvalitetssikrede velferdstilbud på gardsbruk. Tilbudet skal gi mestring, utvikling og trivsel. Gardsbruk er en eiendom som blir brukt til jord-, skog, eller hagebruk. Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til garden, livet og arbeidet der.

Aktuelt

Se mer aktuelt fra Inn på tunet…