Nasjonale Inn på tunet-veiledere

Publisert 16.10.2023

Landbruksdirektoratet har fra 2023 ansvaret for etablering og oppdatering av nasjonale Inn på tunet-veiledere.

Landbruksdirektoratet har fått nye nettsider for Inn på tunet og her finner du de nasjonale veilederne som tidligere lå på vår nettside.

Totalt er det fire veiledere:

  • Nasjonal veileder- Gården som arena for barn i skolen (2023)
  • Nasjonal håndbok- Psykisk helse og rus (2022)
  • Nasjonal håndbok- Dagaktivitetstilbud for personer med demens (2023)
  • Nasjonal veileder- Innkjøp av Inn på tunet tjenester (2023)