Om Inn på tunet

Publisert 26.09.2023

Inn på tunet er tilrettelagde og kvalitetssikrede velferdstilbud på gardsbruk. Tilbudet skal gi mestring, utvikling og trivsel. Gardsbruk er en eiendom som blir brukt til jord-, skog, eller hagebruk. Aktiviteten i tjenestetilbudet er knytt opp til garden, livet og arbeidet der.

Følgende definisjon er laget for hva Inn på tunet-aktiviteter skal være:

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstilbud på gårdsbruk. Tilbudet skal gi mestring, utvikling og trivsel. Gårdsbruk er en eiendom som benyttes til jord-, skog- eller hagebruk. Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

Det er lagt opp til en bred definisjon av begrepet gårdsbruk, men tilbydere som driver virksomhet f.eks. med utgangspunkt i nedlagt militærleir og/eller skolebygning, eller driver kennel, kan ut fra det som er sagt ovenfor, ikke godkjennes som IPT-tilbyder. Tilbudet må være knyttet til et gårdsbruk med produsentnummer. Den som søker må også ha et registrert foretak, se www.brreg.no for mer info.

Vi har fått laget en animasjon som viser hva Inn på tunet er og hvordan tjenesten blir kvalitetssikret.

Inn på tunet

Hva er Inn på tunet?

Bakgrunnen for Inn på tunet

Inn på tunet startet som et lokalt initiativ i ulike deler av landet på 1990-tallet, og ble etter hvert et nasjonalt satsingsområde for landbruks- og velferdssektoren. I 2007 ble det etablert en nasjonal godkjenningsordning for Inn på tunet-gårder, som sikrer kvalitet og trygghet i tjenestene. I dag er det Stiftelsen Norsk Mat som godkjenner alle Inn på tunet-gårder.

Bakgrunnen for utviklingen av Inn på tunet var å utnytte de ressursene som gården og bonden har, og å skape et alternativ til de tradisjonelle tjenestene i kommunene. Inn på tunet ble også sett på som en måte å styrke landbruket og bygdeutviklingen, samt å bidra til folkehelse og inkludering.

De viktigste brukerne av tilbud fra Inn på tunet er:

  • Barn- og unge
  • Mennesker med rusproblemer
  • Funksjonshemmede
  • Eldre

Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. Det er i dag godkjente Inn på tunet-gårdsbruk over hele Norge.

Målet er å både øke antall brukere og antall tilbydere for å forebygge og rehabilitere.

Tjenesteområder

De viktigste tjenesteområdene for Inn på tunet er:

  • Oppvekst og opplæring: allmennpedagogikk, spesialpedagogikk, fritid m.m
  • Arbeid: arbeidstrening og rehabilitering
  • Helse og omsorg: rus, funksjonshemming, psykisk helse, demens m.m.

I tillegg tilbyr Inn på tunet  tjenester innen integrering av innvandrere og flyktninger, kriminalomsorg og forebygging.