Samarbeid med organisasjoner

Publisert 04.04.2024

Det er flere organisasjoner og samvirker av Inn på tunet-tilbydere i Norge. Noen av disse har Stiftelsen Norsk Mat inngått samarbeidsavtaler med.
 
Samarbeidsavtalene skal bygge merkevaren Inn på tunet og skal sikre at alle gårder som bruker Inn på tunet-begrepet er godkjente i henhold til godkjenningsordningen i KSL og at partene benytter en felles Inn på tunet-profil.
 
Disse organisasjonene jobber med markedsføring, avtaler og forhandlinger med kjøpere, kompetanseheving og nettverksbygging for sine medlemmer.
 


Inn på tunet Norge SA

Inn på tunet Norge SA er et samvirkeforetak der gårdbrukerne er eiere og bestemmer foretakets strategi og forretningsdrift. Jobber bl.a. med markedsføring og formidling av tjenester for medlemsgårdene. I tillegg bidrar de til medlemsgårdenes faglige utvikling og nettverk. Inn på tunet Norge SA har medlemmer over hele landet. 

Inn på tunet Trøndelag SA

Inn på tunet Trøndelag SA er heleid av bønder rundt om i Trøndelag og er organisert som et samvirke. Samvirket Inn på tunet Trøndelag SA er et non-profittselskap, hvor det aller meste av verdiskapningen føres tilbake til bonden som eier.

Spire IPT SA – Spire Grønn Omsorg på Gård

SPIRE et samvirke for og med Inn på tunet-godkjente gårder i hele landet. Jobber for medlemmenes økonomiske interesser som tilbydere av velferdstjenester, aktivitet og arbeid fra landbruket til offentlige og private kunder. Ivaretar også medlemmenes felles interesser gjennom salg og markedsføring av Inn på tunet-tjenester.