Inn på tunet – veileder skole

Publisert 14.05.2024

Foto: Maria Sbytova – stock.adobe.com

Hos Landbruksdirektoratet finner du den nye nasjonale veilederen for Inn på tunet og barn i skolen.

Gården kan være en god arena for skolen og alternativ opplæringsarena for elever med særskilte behov.

Veilederen skal motivere og inspirere de som er opptatt av å se sammenheng mellom teori og praksis i det lokale læringsmiljøet. 

Målgruppa for veilederen er skolen med lærere, skoleledere og skoleeiere, samt den kommunale PP-tjenesten, foresatte og Inn på tunet-tilbydere.

Les veilederen hos Landbruksdirektoratet