Vurderer du å bli en Inn på tunet-tilbyder?

Publisert 14.03.2024

Å starte med Inn på tunet (IPT) kan være en berikende og givende erfaring, ikke bare for gårdeiere, men også for lokalsamfunnet. IPT-tjenester tilbyr tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstilbud på gårdsbruk, med tanke på å fremme mestring, utvikling, og trivsel.

Dersom du vurderer å bli en IPT-tilbyder, her er en nyttig guide som oppsummerer hva du trenger å vite.

Bakgrunn for godkjenningsordningen

Siden 2012 har godkjenningsordningen for IPT vært på plass, med støtte fra sentrale aktører innen landbruket. Stiftelsen Norsk Mat har ansvaret for ordningen. Dette for å sikre at tilbudene holder en høy kvalitet og er tilpasset definisjonen av IPT-tjenester.

Hvordan bli godkjent?

Prosessen begynner med å fullføre «Inn på tunet-skolen», som gir en solid innføring i IPT som næring. Deretter involverer prosessen en registrering, egenrevisjon, og ekstern revisjon for å sikre at alle kvalitetskrav og sikkerhetsstandarder er møtt. Godkjenningsprosessen sikrer at IPT-tilbudet ditt er av høyeste kvalitet og klar til å tilby verdifulle tjenester til lokalsamfunnet.

Link til Inn på tunet-skolen

Fordeler ved å være en IPT-tilbyder

Som godkjent IPT-tilbyder kan du markedsføre din virksomhet som et IPT-tilbud, noe som kan gjøre det lettere å inngå kontrakter med kjøpere. Du får tilgang til IPT-logoen og markedsføringsmateriell, samt eksponering gjennom Stiftelsen Norsk Mat sine nettsider.

Bruk av IPT-begrepet og logo

Kun godkjente tilbydere har rett til å bruke IPT-begrepet og logoen, som en bekreftelse på at tilbudet oppfyller alle krav til kvalitet og sikkerhet.

Her finner du logo

Godkjenningsprosessen

Tiden det tar å bli godkjent avhenger av din innsats og hvor raskt du kan etablere et kvalitetssystem og oppfylle de nødvendige kravene. IPT-revisjon er forventet å være klart innen seks måneder etter innlevering av søknad.

Her ser du godkjenningsprosessen steg-for-steg.

Her finner du en mer detaljert gjennomgang av godkjenningsprosessen.

Kurs for IPT-tilbydere

Det anbefales at IPT-tilbydere gjennomfører kurs i praktisk HMS-arbeid og spesifikke IPT-kurs for å forbedre sin kompetanse og kvalitet på tjenestene.

Norsk landbruksrådgiving (NLR) arrangerer ofte kurs

Ved å bli en IPT-tilbyder, åpner du gården din for muligheter til å bidra positivt til samfunnet, samtidig som du utvider virksomheten din. Med et klart rammeverk for godkjenning og støtte fra Stiftelsen Norsk Mat, er veien mot å bli en IPT-tilbyder både strukturert og tilgjengelig.