Slik blir du en Inn på tunet-gård

Publisert 26.09.2023

For å bli en Inn på tunet-gård må denne godkjennes av Stiftelsen Norsk Mat.

Det er enkelt å søke om godkjenning, men det er viktig at du er kjent med forutsetningene for å kunne bli godkjent før du registrerer deg som søker. For at Stiftelsen Norsk Mat best mulig skal kunne hjelpe deg i søkeprosessen, ber vi om at du leser informasjonen nedenfor nøye.

Første steg – Inn på tunet-skolen

Du må gjennomføre Inn på tunet-skolen

Inn på tunet-skolen skal bidra til å gi en grunnleggende forståelse av hva Inn på tunet er , hvilke muligheter det kan gi og hva som kreves for å etablere en slik virksomhet.

Inn på tunet-skolen skal du gjennomføre FØR du starter godkjenningsprosessen.

Andre steg – Registeringsskjemaet

For å fylle ut registeringsskjemaet korrekt må du ha følgende klart:

 • Organisasjonsnummer (Brønnøysundregisteret)
 • Foretakets navn (Brønnøysundregisteret)
 • Visningsnavn (Aktuelt om du vil bruke et annet navn enn det som står i Brønnøysund. Det er dette navnet som vil vises i oversikten på kartet over godkjente Inn på tunet-gårder)
 • Produsentnummer (Dette finner du hos Landbruket Dataflyt)
 • Gårds- og bruksnummer (Dette finner du hos Kartverket)
 • Adresse, postnummer og poststed
 • Kommune
 • E-post – viktig med korrekt kontaktinformasjon
 • Nettside – enten din egen nettside eller eventuelt om du er medlem i et SA)
 • Mobilnummer

Når du trykker på «Send» sendes registeringsskjemaet til Stiftelsen Norsk Mat og du vil bli kontaktet innen kort tid for neste steg i prosessen.

Tredje steg – Godkjenningsprosessen

Nedenfor ser du den videre gangen i godkjenningsprosessen steg-for-steg

 1. Etter innsendelse av registeringsskjema vil Stiftelsen Norsk Mat vurdere om din virksomhet faller innenfor definisjonen for Inn på tunet (IPT). Vi vil vi ta kontakt for å innhente flere opplysninger om noe er uklart eller mangler. Er registreringen OK, vil det bli klargjort for egenrevisjon.
 2. Du må nå opprette en personlig bruker for å gjøre de nødvendige registreringer og egenrevisjon for Inn på tunet. Dette gjør du her.
 3. Du gjennomfører egenrevisjon ved å gå gjennom kravene i KSL-sjekkliste 1 Generelle krav til gården2 HMS og 11 Inn på tunet. Har du andre produksjoner i tillegg må du huske å inkludere sjekklistene for disse.
 4. Når egenrevisjonen er gjennomført og eventuelle avvik er lukket, går vi gjennom dette og gir beskjed dersom det er noe som mangler for å kunne gå videre i godkjenningsprosessen.
 5. Stiftelsen Norsk Mat gir så en KSL-revisor oppdrag om å gjennomføre en ekstern IPT-revisjon hos deg. Revisor tar kontakt med deg for å avtale tidspunkt.
 6. KSL-revisoren gjennomfører IPT-revisjonen i tråd med fastsatt prosedyre. Revisjonen resulterer i en revisjonsrapport som sendes deg via epost.
 7. Revisjonsrapporten behandles av Stiftelsen Norsk Mat, og du får epost om dine eventuelle avvik og hvordan disse skal lukkes. Husk å laste opp dokumentasjon der det er forespurt. Blir ikke dette gjort vil avvikene gjenåpnes og godkjenningsprosessen blir forsinket.
 8. Når Stiftelsen Norsk Mat har godkjent deg som IPT-tilbyder får du tilsendt et godkjenningsbrev og diplom. Denne godkjenningen gjelder for to år og du vil automatisk bli satt opp til ny godkjenning med eksternrevisjon.
 9. Når du er godkjent kan du markedsføre dine tjenester som et IPT-tilbud og du kan bruke IPT-logoen.

Ta gjerne kontakt på ipt@norskmat.no om du har spørsmål!

Spørsmål vi ofte får: