Bli en Inn på tunet-gård

Publisert 27.09.2023

Som en Inn på tunet-gård er du en del av et viktig, nasjonalt nettverk som skaper gode opplevelser for mennesker i nærmiljøet. De viktigste brukerne av tilbudene fra Inn på tunet (IPT) er barn og unge, mennesker med rusproblemer, funksjonshemmede og eldre.

Registreringsskjema

Dette hvis du vil benytte et annet navn enn det som står i Brønnøysundregisteret. Om du velger et annet navn her, er dette som vil vises på vår oversikt på godkjente Inn på tunet-gårder.
Din egen nettside eller dersom du er del av et SA - oppgi nettsiden til SA.
Consent(Påkrevd)