Logo og designguide

Publisert 18.10.2023

Som godkjent IPT-tilbyder kan du markedsføre din virksomhet som et IPT-tilbud. IPT-godkjenningen gjør at du lettere vil kunne få kontrakt med kjøpere, siden du har dokumentasjon på ditt kvalitetssystem.

Du kan også benytte IPT-logoen i ditt eget markedsføringsarbeid:

Inn på tunet – logoer til nett o.l.

Designguide

Denne designguiden inneholder praktiske retningslinjer for bruken av Inn på tunets visuelle identitet og hvordan den skal forvaltes.