Trenger du råd ved valg av Inn på tunet-tjenester?

Publisert 25.08.2023

Etter Inn på tunet-løftet 2 ble det i Vestland laget en veileder ved valg av IPT-tjenester.

Veilederen går bl.a. gjennom tjenestetilbudet, gården, målgrupper og kvalitet. Den er på nynorsk du finner den her: Inn på tunet-løftet 2 – Psykiatri, rus og arbeidstrening

Her finner du også sluttrapporten fra Vestland som var pilot for psykiatri, rus og arbeidstrening.