Ny håndbok for dagaktivitetstilbud for personer med demens

Publisert 27.08.2023

Håndbok for dagaktivitetstilbud for personer med demens

Nyttig, gratis og digital håndbok om Inn på tunet dagaktivitetstilbud for personer med demens på gård blitt oppdatert og revidert.

Håndboka er et verktøy og oppslagsverk i etablering og drift av slike gårdstilbud og retter seg mot ledere i kommuner, helse- og omsorgspersonell, kommunepolitikere og bønder.

Den nye utgaven er revidert og faglig oppdatert av redaktør og hovedforfatter Signe Tretteteig fra Aldring og helse. Ane Stavrum, også fra Aldring og helse, har bidratt med tekst.

Link til håndboka