Slik kan Inn på tunet brukes i integreringsarbeid

Publisert 20.09.2023

Alexander – stock.adobe.com

I Bømlo kommune har de erfart hvordan Inn på tunet kan gi arbeidstrening med nytteverdi for folk med flyktningbakgrunn. 

Statsforvaltaren i Vestland har deltatt i pilotprosjektet Inn på tunet-løftet 2. Målet med pilotprosjektet i Vestland har vært å undersøke hvordan Inn på tunet kan være et tilbud innenfor tjenesteområdene rus, psykiatri og arbeidstrening. 

Ifølge Babek Hosami, rådgiver i Vestland fylkeskommune, har Inn på tunet vist seg å være et  nyttig tilbud av to grunner.

– For det første får deltakerne viktig arbeids- og språkpraksis. For det andre får deltakerne mulighet til å være tett på naturen. Det er en terapi i seg selv, med tanke på hva mange av deltakerne har opplevd tidligere, forteller Hosami.

Se film fra prosjektet:

Inn på tunet – arbeidstrening med nytteverdi

Khaled Alobeid har fått språk- og arbeidstrening på Gullvegen Inn på tunet-gard på Bømlo. Her har han fått bruka kompetansen sin og fått nyttig kunnskap om HMS og norsk arbeidsliv. I denne filmen får du høyra kva nytteverdi Inn på tunet kan gje for innvandrarar med fluktbakgrunn.

Fra Inn på tunet til fast jobb

En av dem som har deltatt i Inn på tunet-prosjektet i Bømlo kommune, er Khaled Alobeid. Han kom til Norge fra Syria for snart tre år siden og har deltatt som bruker av Inn på tunet-gården Gullvegen Gardstun i Bømlo kommune. 

Siden han hadde bakgrunn som bonde, fikk han god nytte av sine ferdigheter som deltaker på Gullvegen Gardstun. Ved hjelp av arbeidsbøker med ord, uttrykk og begrep som gårdeier laget, fikk han muligheten til å lære seg norsk. Han fikk også grundig innføring i HMS (helse, miljø og sikkerhet). 

Deltakelsen i Inn på tunet førte til at han hadde et veldig godt utgangspunkt for jobben han senere ble tilbudt ved Bømlo kirkekontor. 

– Her hjelper jeg blant annet til med å klippe gress med gåmaskin og håndklipper, forteller Alobeid.

Ønsker å gi relevant arbeidspraksis og god språkopplæring

Bømlo kommune er en av to kommuner i Vestland som har deltatt i pilotprosjektet. 

Bømlo vaksenopplæring har et prosjekt som heter “En veg inn i lokalsamfunnet” i samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Dette, kombinert med Inn på tunet-satsingen i kommunen, gjorde det mulig for kommunen å tilby Inn på tunet som en del av integreringsarbeidet sitt. 

– Vi er veldig glade for å ha vært med på Inn på tunet. Det er veldig kjekt å se at det har gitt så gode resultat. Målet vårt er å gi deltakerne relevant arbeidspraksis og god språkopplæring. Vi har også veldig lyst til at de skal kjenne på livsmestring, forteller Ingvild Engseth Lie, rådgiver i Bømlo vaksenopplæring.

Mulig å søke om statlige midler

Ifølge Hosami har Inn på tunet et kostnadsaspekt. Han påpeker samtidig at det er viktig å se mulighetene. 

Som kommune har man muligheten til å søke om statlige midler. Det ene er tilskudd til personer med nedsatt funksjonsevne eller atferdsvansker. Det andre er et integreringstilskudd som er en pott som utbetales per person. 

– Inn på tunet er et veldig spennende prosjekt nettopp fordi det gir resultater. Det er i alles interesse at flyktninger får muligheten til å bli integrert på en god måte, avslutter Hosami. 

Ler mer…

Landbruksdirektoratets nasjonale Inn på tunet-konferanse

  • Den 29. august ble Landbruksdirektoratets nasjonale Inn på tunet-konferanse holdt. Konferansen oppsummerte resultatene fra Inn på tunet-løftet 2, der de har kartlagt hvilke utfordringer innkjøper møter når de skal ta i bruk Inn på tunet-tjenester og hvordan disse kan løses både praktisk og økonomisk. 
  • Konferansen har fokus på hvordan Inn på tunet kan bidra til å oppfylle nasjonale, regionale og kommunale mål for opplæring, velferdstjenester og integrering.