Inn på tunet-webinarer

Publisert 30.01.2024

Statsforvalteren i Oslo og Viken inviterer til to webinarer om Inn på tunet i februar og mars. Webinarene er først og fremst rettet mot ansatte innen henholdsvis skole- og helsesektor i kommunene, men andre interesserte er også velkomne til å delta.

Webinar 14. februar: Inn på tunet i skolen

Inn på tunet-tilbudet er et tiltak for å sikre elever god tilpasset opplæring. Elevene får mulighet til å delta i arbeid og aktiviteter på gården, som kan kobles til kompetansemål i læreplanene for fag. Inn på tunet-gårdene kan være gode læringsarenaer for hele klasser og grupper med allmennpedagogiske læringsmål. Det kan også være et godt tiltak for elever med enkeltvedtak om spesialundervisning.

Webinar 7. mars: Inn på tunet for personer med demens

Inn på tunet kan være et tilbud for dem som ikke ønsker å delta i et ordinært dagaktivitetstilbud, og vil derfor kunne være et supplement til kommunes øvrige tjenestetilbud.

Aktiviteter på en gård er varierte og oppleves av mange som gode og meningsfylte. En dag på gården inneholder både sosiale og fysiske aktiviteter som gir kognitivt stimulans, i et godt felleskap og med mye frisk luft.