Kilhuslia gård

Gård informasjon

 • Driftsenhet 54020933 01
 • Orgnr 928468135
 • Kommune Harstad (5503)
 • Fylke Troms
 • Telefon 97168418
 • Mobil 97168418
 • E-post Send e-post
 • Webside Åpne webside

Har tilbud i følgende kategorier

 • Barn og unge
 • Helse og omsorg
 • Arbeidstrening og rehabilitering

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

Heidi og Eivind Haukebøe Vik Tlf. 91549064/97168418

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 03.10.2023

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

Våre tjenester (hvilke tilbud, aktiviteter og brukergrupper)

Tilpasset skolehverdag
• På gården jobber det 3 lærere som har lang erfaring og som kan lage et skoleopplegg for elever som har ønske/behov for en tilpasset skolehverdag, der bruk av gården som en treningsarena og praksis er en viktig del.

Utredning
• Utredning av psykiske lidelser og arbeidsevne.

Terapi
• Acceptance and commitment therapy
• Mentaliseringsbasert terapi
• Kognitiv terapi
• Friluftsterapi
Kurs
• Stress og mestring
• Lav selvfølelse
• Mental helse;

Arbeidsutprøving
• På gården har vi 150 vinterforede sauer, 2 ullgriser, 15-20 høns og en hund. Vi sager ved og har poteter, jordbær, samt noen grønnsaker i et mindre drivhus. Bygninger trenger vedlikehold og det kan bli behov for mindre byggverk. I løpet av årstidene vil det være ulike arbeidsoppgaver å ta tak i. Lamming, slotta, bærplukking, vedhogst, gjæring, mat og stell til dyrene, parring, saueklipping, pløying og dyrking og tilsyn av sauer i utmarka, er noen aktiviteter gjennom året.

Veiledning
• Veiledning til institusjoner som har brukere med alvorlig psykisk lidelse
• Veiledning arbeidsmiljø

Trening
Skreddersydde tilbud
• Vi er fleksibel i vår tilnærming og utarbeider opplegg som passer den enkelte.