Skjerven gård

Gård informasjon

 • Driftsenhet 03010217 01
 • Orgnr 966126965
 • Kommune Oslo (0301)
 • Fylke Oslo
 • Telefon 92421207
 • Mobil 92421207
 • E-post Send e-post
 • Webside Åpne webside

Har tilbud i følgende kategorier

 • Barn og unge
 • Helse og omsorg
 • Andre tjenester

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

Ta kontakt med Skjerven gård pr telefon eller e-post.

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 16.10.2014

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

GRØNN OMSORG I STORBYEN Skjerven gård har vært pioner for Inn på Tunet (IPT) virksomhet i Oslo og tilbyr aktiviteter rettet mot personer med demens eller en tidlig kognitiv svikt. Vi tilbyr et trygt og forutsigbart demenstilbud med fokus på å skape gode og meningsfulle dager med mestring, sosialisering og gode måltider - en god arena for et godt fellesskap. Uteaktiviteter på gården og daglige skogsturer gir brukerne mulighet til å utfolde seg fysisk og oppleve gleden ved å delta i meningsfylt gårdarbeid. Skjerven er opptatt av individuell mestring og opprettholdelse av ferdigheter som er viktige for å kunne bo lengst mulig hjemme. Aktivitetene vil være tilrettelagt og tilpasset den enkelte utfra interesser og mestring: vedkløyving og pakking i sekk, raking, planting og såing, stell av hest og ridning, møkking i stallen, gjerding til dyra, baking, safting og sylting, Fra 2009 til mars 2018 har Skjerven gård drevet dagaktivitetstilbud i samarbeid med Kirkens bymisjon. Gjennom disse årene og med fagutdanning har vi tilegnet oss god kunnskap og kompetanse om personer med demens. Vi er nå medlem av Inn på tunet Akershus. ANNET: Ridning, terapiridning, lefse- og flatbrødkurs, birøkt, arrangerte gårdsbesøk noen ganger pr år.