MONA E SKOGEN

Gård informasjon

  • Driftsenhet 30040552 00
  • Orgnr 965604413
  • Kommune Fredrikstad (3107)
  • Fylke Østfold
  • Telefon 95106972
  • Mobil 95106972
  • E-post Send e-post
  • Webside Åpne webside

Har tilbud i følgende kategorier

  • Helse og omsorg

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

Søknadsskjema for omsorgstjenester finnes på: http://www.fredrikstad.kommune.no Gårdbruker kan kontaktes på 95106972 eller moeskog@gmail.com

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 18.10.2012

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

"Inn på tunet- et dagtilbud til yngre personer med demens" på gården Stene i Onsøy i Fredrikstad kommune. Dette dagtilbudet er et samarbeide mellom Fredrikstad kommune og gårdbruker Mona Skogen og hennes familie."Inn på tunet" i denne sammenheng, betyr å bruke gårdens naturlige aktiviteter og omgivelser for å gi et kvalitativt godt dagtilbud tilyngre personer med demens. Det blir fokusert på interesser og aktiviteter som brukerne selv mestrer og har glede av. Dagtilbudet vil kunne gi personer med demens en økt livskvalitet og være en verdifull avlastning for pårørende. Høsten 2014 ble vi tildelt "Demensprisen 2014" Østfold fylke, noe vi satt stor pris på. En dag i "Inn på tunet" kan bestå av: Tur og kultur i hele distriktet, sosialt samvær rundt bordet, spill og trim, bake sylte og lage mat i fellesskap, rydding i skog og utmark, vedhogst samt enkelt stell av blomster og hage. I tillegg gjør vi små oppdrag i gårdens møbelverksted.Vi er og veldig glade i et enkelt friluftsliv hvor vi lager mat på bål. Det siste året har vi deltatt i Fredrikstad kommunes demenskor på tirsdager, vi vil fortsette med det. Brukere i "Inn på tunet" må ha en demenssykdom eller en kognitiv svikt.For å ha nytte av tilbudet er det viktig at bruker kan bevege seg i variert terreng uten støtte, og ha en utholdenhet til å gå 2- 3 km. Brukere må ha glede og nytte av å være i et fellesskap. Brukerne skal være hjemmeboende. Personer rundt pensjonsalder og yngre blir prioritert. Åpningstid 09.00-15.30 med plass til 6 brukere pr. dag. Brukerne blir hentet i kommunens egen bil i hjemmet. Søknadsskjema for omsorgstjenester finnes på: http://www.fredrikstad.kommune.no Gårdbruker kan kontaktes på 95106972 eller moeskog@gmail.com. Høsten 2012 ble vi tildelt BU prisen for Østfold og det ble laget en film om oss som forteller om tilbudet, den finnes på vår hjemmeside. Har du lyst til å besøke hjemmesiden vår, gå inn på http:// http://www.stenestore.no