TORARIN LAMVIK

Gård informasjon

  • Driftsenhet 50010060 01
  • Orgnr 996926273
  • Kommune Trondheim (5001)
  • Fylke Trøndelag
  • Telefon 91813124
  • Mobil 91813124
  • E-post Send e-post

Har tilbud i følgende kategorier

  • Helse og omsorg
  • Arbeidstrening og rehabilitering

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

Frøydis Dale, Heimdal Bo- og aktivitetstilbud, Trondheim kommune tlf. 45611064 eller Torarin Lamvik tlf. 91813124.

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 16.02.2015

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

Benberg gård drives etter en idé om å skape meningsfylt arbeid for personer med psykisk utviklingshemming. For brukere med nedsatt funksjonsevne tilbys det en rekke konkrete manuelle arbeidsoppgaver knyttet til gårdsdrift: Gården har fjøs, stall, sauer, geiter, hester og grasproduksjon. Benberg gård har trygge, naturskjønne omgivelser, og det er både kulturlandskap og utmark tilknyttet gården. Stell og håndtering av husdyr: Vi har travhester som trenes jevnlig og som trenger stell hver eneste dag. Hestene skal fores, strigles og stallen skal ryddes og holdes i orden. Gården har ca. 30 norske villsau og om våren kommer det nye lam til verden. Sauene må daglig ha mat, vann og stell. Jordbruk: Vi driver med grasproduksjon, og om sommeren hesjer vi høy i perioden juni til august. Arbeidslister: Ved Benberg gård lages det arbeidslister slik at brukerne får forutsigbare arbeidsdager.