ULVESETH-TUNET AKTIVITETSGARD ELIN J ULVESETH MINDE

Gård informasjon

 • Driftsenhet 46260410 01
 • Orgnr 969914441
 • Kommune Øygarden (4626)
 • Fylke Øygarden
 • Telefon 45604050
 • Mobil 45604050
 • E-post Send e-post

Har tilbud i følgende kategorier

 • Barn og unge
 • Helse og omsorg
 • Arbeidstrening og rehabilitering
 • Andre tjenester

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

Elin J. Ulveseth Minde Tlf: 45604050 Epost: ulveseth.tunet@gmail.com

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 17.01.2013

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

Ulveseth-Tunet har eit mangfald av tilbod innan skule, arbeid og fritid. Vi tilrettelegg for den einskilde og grupper etter behov. Vi er tre vaksne som arbeider på garden; ein sosionom, ein pedagog og ein speialpedagog. To av oss er i tillegg fagutdanna innan landbruk, den tredje har mange års erfaring med hest og smådyr. Stell og håndtering av dyr: Garden er i full drift med ca 100 v.f. sau, villsauer, hest og smådyr, så vi har mange og varierte arbeidsoppgåver. Friluftsliv og trening: Vi har òg eige treningsrom på låven og utstyr innan natur og friluftsaktivitetar. Vi har tilgong til både sjø, vatn og båt, samt store utmarksområde å boltre oss på. I eige lokale har vi opphaldsrom med fullt utstyrt kjøken, samt toalett og garderobe. Vi er opptekne av at den einskilde skal få oppleve tryggleik, meistring og utvikling i møte med andre menneske, dyr, natur og ulike aktivitetar. Velkommen til å ta kontakt for meir informasjon!