Standardavtale Inn på tunet

Publisert 18.10.2023

Standardavtalen kan brukes som et kontraktsdokument mellom tilbyderen av tjenestene -Inn på tunet-gården – og den organisasjonen eller myndigheten som kjøper tjenestene (for eksempel en kommune, helseinstitusjon eller skole).