ALPAKKAGAARDEN ØSTRE KJÆRNES AS

Gård informasjon

 • Driftsenhet 30180165 01
 • Orgnr 931032100
 • Kommune Våler (østfold) (3114)
 • Fylke Østfold
 • Telefon 93204001
 • Mobil 93204001
 • E-post Send e-post
 • Webside Åpne webside

Har tilbud i følgende kategorier

 • Barn og unge
 • Helse og omsorg
 • Arbeidstrening og rehabilitering

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

Linda og Erik Tegneby tlf 93204001/95811937 eller post@alpakkagaarden.no

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 02.02.2022

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

Østre kjærnes gård ligger idyllisk og skjermet til i Våler (Hver gang vi møtes omgivelsene). Her er det et rikt dyreliv og ofte ser man rådyr, elg og rovfugler. Østre kjærnes gård er omkranset av vansjø fra øst til vest. Gården har alpakka, hest og andre mindre dyr. Pågående dagtilbud for en gruppe med psykisk utviklingshemning. Pågående tilbud for elever 5-10 trinn/vg1. Alternativ opplæringsarena med praktisk tilnærming til norsk, matte og naturfag, kunst og håndverk, mat og helse. Vi har tilrettelagt innendørs fasiliteter som handikaptoalett og hev/senk benk ved feks enkel matlaging. Pauserommet er stort og med kjøkken. Gården byr på mange muligheter, og kan slik sett romme både de som her behov av ro og fred rundt seg, samt de som setter pris på samhandling i fellesskap. Hos oss er det plass til alle. Vi har flere mulige lokaler som er godt utstyrt med både kjøkken, pauserom og toalett. På gården tror vi på verdien av å tilrettelegge i miljøet, slik at det blir et trygt sted å være, et godt sted å lære. Vår visjon er å skape grobunn med gode vekstforhold - slik at hvert individ kan oppleve egen blomstring. Vi er opptatt av psykisk helsefremmede arbeid, og mener endringsarbeid og utvikling trenger tid. Vi ønsker at her enkelt som er innom oss, kan høste av sin egen mestring og utvikling - ikke bare i nuet, men også langt frem i tid. Vi tror nøkkelen er anerkjennelse, omsorg og relasjon. Sosialkompetanse og livsmestring kommer som resultat av det relasjonelle helsefremmede arbeidet som pågår over tid her på gården. Det individtilpassede relasjonsarbeidet foregår gjennom ulike aktiviteter, gjerne i samhandling med dyrene - i kombinasjon med den brede kompetansen vi som jobber her samlet sett har som lag. Hvem er vi som jobber her: Erik og Linda har bodd på gården siden 2003 og har startet Inn på tunet i 2017. Interessen for mennesker, dyr, jakt og friluftsliv er stor. De har lang erfaring fra omsorgsarbeid, familiehjem og besøkshjem. Øystein er pensjonert flytekniker og har arbeidet i forsvaret i mange år. Før det i redningsselskapet Røde kors. Gårdens mest tekniske og verkstedansvarlig. Ingrid er helsearbeider og har lang erfaring med omsorgsarbeid for unge og voksne med psykiske og fysiske funksjonsnedsettelser. Har erfaring fra dagtilbud for eldre og demente. Hun har stor interesse for mennesker, dyr, dyrke grønnsaker og planter og sørger langt på vei for en bærekraftig drift på gården. Hun er tilkallingsvikar og har sin faste arbeidsplass i et bofellesskap i Våler kommune. Monette er barnevernspedagog (2010) med videreutdanning i psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge, med blant annet miljøterapautisk erfaring fra skole, barnehage og institusjon. Bengt er pensjonert, har arbeidet i forsvaret, tømrer, utdannet sosionom og har erfaring som helsearbeider for eldre og flykninger. Fordragsholder for mental helse. Har erfaring fra inn på tunet gård med et tilbud for unge demente. Er tilkallingsvikar hos oss. Vi sammen ønsker å bygge grunnmur for utvikling av videre god helse i et tidsperspektiv. Vårt grunntanke bak hele tilbudet på gården handler om å møte HELE mennesket, med deres behov, ønsker og ressurser. Velkommen til Østre kjærnes gård