BORGETUN DA

Gård informasjon

  • Driftsenhet 50061012 02
  • Orgnr 927774364
  • Kommune Steinkjer (5006)
  • Fylke Trøndelag
  • Telefon 40029262
  • Mobil 40029262
  • E-post Send e-post

Har tilbud i følgende kategorier

  • Barn og unge
  • Helse og omsorg
  • Arbeidstrening og rehabilitering
  • Andre tjenester

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

Kontaktperson: Anita Veivåg, tlf 40 02 92 62, mail: borgetun3892@gmail.com

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 03.06.2022

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

Friluftsliv: gapahuk og lavvo i tilknytting til fiskevann. Det blir fisking både fra land og båt. Bading og bålfyring. Jakt.
Matlaging: røyke fisk/kjøtt, baking og produsere mat fra egen hage og naturen rundt.
Dyrestell.
Vedlikehold gård og bygningsmasse.
Dyrking av jorda.
Vedhogst.
Gruppesamlinger.
Håndarbeid.
Fysisk aktivitet/trening.