Nordre Ydersbond gård

Gård informasjon

  • Driftsenhet 30260107 01
  • Orgnr 969097974
  • Kommune Aurskog-høland (3226)
  • Fylke Akershus
  • Telefon 95102468
  • Mobil 95102468
  • E-post Send e-post

Har tilbud i følgende kategorier

  • Barn og unge
  • Helse og omsorg
  • Arbeidstrening og rehabilitering

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

Tlf: 95102468 e-post: edina@nordreydersbond.no

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 08.06.2023

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

Gården Nordre Ydersbond ligger vakkert til i sørenden av Hemnessjøen. Ca 1 time fra Oslo og snaue 20 minutter fra Mysen. Gården drives av ekteparet Edina, som er utdannet bioingeniør, og Tommy, som er utdannet barnevernspedagog. I tillegg jobber datteren Silje der, hun har master i spesialpedagogikk fra UiO, og datteren Synne, som er utdannet barnevernspedagog fra Oslo-Met. Vi har lang og bred erfaring med å jobbe med barn og unge gjennom å ha vært både beredskapshjem og forsterket fosterhjem. På gården har vi melkekuer og hester. I tillegg finner du hunder og katter på gården.
På Nordre Ydersbond gård kan vi tilby tilrettelagte aktiviteter ut i fra individuelle behov og forutsetninger. Dette gjør vi gjennom at vi har mange ulike aktiviteter på gården som man kan være med på, og ikke minst kan vi tilpasse nivået på de ulike aktivitetene slik at det legges til rette for opplevelse av mestring for hver enkelt. Aktivitetene kan gjøres i stor eller liten gruppe, eller èn-til èn etter behov. Vi legger vekt på samspill og relasjonsbygging både med dyr og med andre mennesker, og at man skal få anledning til å lære i takt med seg selv der medvirkning og tillit er viktige elementer. Aktiviteter vi kan tilby er fjøsstell hvor man får møte, stelle og fòre kuene. Man kan få være med i stallen og møte hestene og stelle og fòre disse. Det er også muligheter for å kunne ri og kjøre hest. Man kan dessuten få innblikk i og få være med på andre sider ved gårdsdriften som for eksempel traktorkjøring og kjøkkenhage. De ulike aktivitetene kan tilpasses etter årstidene. Vi tar også i bruk skogen og sjøen rundt gården med alt fra hogging av ved, bruk av båt og fisking, til kos og grilling rundt bålet. Vi kan dessuten tilby deltagelse i matlaging og baking som en aktivitet. Mat og det å samles rundt et måltid, er noe vi tenker er en viktig del av hverdagen. De ulike aktivitetene kan være med på å fremme relasjonelle og sosiale ferdigheter gjennom både nærkontakt med dyrene, og samarbeid med andre barn og voksne på gården. I tillegg vil flere av de som jobber på gården kunne fremme skolefaglig utvikling gjennom å kunne tilrettelegge for en faglig vinkling i de ulike aktivitetene. På gården har vi personale med master i spesialpedagogikk og vil derved kunne tilby og legge til rette for opplæring og spesialundervisning etter § 5-1 i opplæringsloven.