Sandvikbekken gård

Gård informasjon

  • Driftsenhet 30350425 02
  • Orgnr 911931435
  • Kommune Eidsvoll (3240)
  • Fylke Akershus
  • Telefon 90702823
  • Mobil 90702823
  • E-post Send e-post

Har tilbud i følgende kategorier

  • Barn og unge
  • Helse og omsorg
  • Arbeidstrening og rehabilitering

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

Ståle Lie, mobil: 90702823. Marit Lie, mobil: 95722742

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 21.08.2019

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

Sandvikbekken gård ligger vakkert til ved Skreikampen, som er et flott turmål med utsikt utover Hedmark, Oppland og Akershus. Gårdens hovedvirke er innen sauedrift. I tillegg til dette er det høner og katter på gården. På sommeren er det også ofte griser der. På gården bor Marit som er utdannet sosionom med grunnfag i pedagogikk, Ståle som er utdannet sykepleier og deres tre barn Ola, Marie og Ingrid. Marit og Ståle har begge lang erfaring fra arbeid med ungdom og voksne som trenger det lille ekstra de har spesielt lang erfaring innen feltet rus/psykiatri. Marit arbeider i dag med barnevern og rusbehandling, mens Ståle jobber med Inn på tunet på gården og innen privat helsevern. De er begge opptatt av finne oppgaver som gir deltakerne mestringsfølelse, og tilpasser dagene etter deltakerne. Det å tilrettelegge for en meningsfull dag for den enkelte, hvor man får sosial trening, blir sett, føler seg akseptert og respektert, er viktig. For skoleelever vil de også kunne tilby praktisk, pedagogisk undervisning, slik at det blir et forsvarlig opplæringstilbud i forhold til læreplanen. Det finnes mange aktiviteter å gjøre på gården. I den daglige gårdsdrifta ligger blant annet;  fjøsstell, saueklipping, foring, lamming og sauesanking, eggsanking, samt foring og stell av høns. I tillegg til dette vil det kunne foregå mange aktiviteter utenom den daglige driften.  Det kan være seg fisketur, tur til skreitoppen, kanotur på et vann i nærheten, bålbrenning, lunsj i gapahuk, skru og vedlikehold av maskiner, matlagning/baking og vedproduksjon/tømmerhogst. Ståle har bred erfaring innenfor friluftsliv. Dersom det ønskes ekstra fokus på fysisk aktivitet tilrettelegger Marit og Ståle for dette. Transport til og fra gården tilbys.   Eksempel på en dag på gården: Hente deltakere Frokost og kaffe med prat om hvordan det går, samt planlegge dagen. Gårdsaktivitet Mellommåltid Tur i nærområdet, bake, utelek, fiske, vedproduksjon, o.l. Avslutte/oppsummere dagen. Frukt/kaffe. Snakke om forventninger til neste gang. Hjemtransport