AASTAD IMPULSSENTER AS

Gård informasjon

  • Driftsenhet 30250050 01
  • Orgnr 985847339
  • Kommune Asker (3203)
  • Fylke Akershus
  • Telefon 98138205
  • Mobil 98138205
  • E-post Send e-post
  • Webside Åpne webside

Har tilbud i følgende kategorier

  • Helse og omsorg

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

Yvonne Skjulestad

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 31.10.2016

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

Dagsenter for demente. Målsettingen er at brukerne skal få være med på reelle aktiviteter individuelt tilpasset hver enkelt brukers mestringsevne, i trygge omgivelser, slik at han/hun får muligheten til å oppleve mestringsglede. Hele dagsenterdriften er tett knyttet opp mot det levende gårdsmiljøet på Aastad. Dagsplanen er: Brukerne hentes hjemme av dagsenterets personale. Mellom 9 og 10. Frokost. Turgåing, tilpasset den enkeltes form. Kaffepause, gjerne ute. Aktiviteter. Middag Hjemkjøring, 15 - 16