EGGA GÅRD

Gård informasjon

 • Driftsenhet 50010903 01
 • Orgnr 924797320
 • Kommune Trondheim (5001)
 • Fylke Trøndelag
 • Telefon 94799797
 • Mobil 94799797
 • E-post Send e-post

Har tilbud i følgende kategorier

 • Barn og unge
 • Helse og omsorg
 • Arbeidstrening og rehabilitering
 • Andre tjenester

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

Stian Bjerkan Mob: 94799797 Mail: post@stianbjerkan.no Nina Witbro Mob: 41355875 Mail: ninawitbro@hotmail.com

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 20.09.2020

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

Hva er «Inne på tunet:
Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Godkjente gårder tilbyr aktiviteter som gir meningsfylt arbeid, mestring, utvikling og trivsel. Det er mange ulike forskningsrapporter og erfaringer som viser positive effekter av denne typen tiltak som bl.a. bruk av dyr i terapi, arbeid med hagebruk og mestring av konkrete oppgaver på gården. Alt dette er med på å forbedre hverdagen til de som får tilbud fra Inn på tunet-gårdsbruk.

Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

Litt om gården:
Velkommen til Egga Gård
Gården ligger skjermet ved foten av Vassfjellet i Klæbu, ca 10 km utenfor Trondheim hvor vi har et flott turterreng rett utenfor ytterdøra.
På gården bor det islandshester, sauer og lam, kanin, høner, hane og hunder.
Vi har ridebane, utegang til hest, stall, verksted, garasje, fotballbane samt en stor grillhytte på gården.

Vi på gården:
Nina er 33 år og er autorisert sykepleier. Har jobbet 15 år i helsevesenet og har god erfaring med å jobbe med mennesker i forskjellige livssituasjoner. Har bl.a. erfaring innen akuttpsykiatri, rus, eldreomsorg, sykehus mm.
Har drevet med hest og ridning siden hun var 6 år. Er også glad i søm.
Har kurs i:
- HHLR.
Basis kurs i :
-Tilknytning, kvalitetsarbeid og rapportering.
- Tryggbase COS
- Traumebasert omsorg
- Resiliens.

Stian er 41 år og jobber som elektriker. Han liker friluftsliv og alt som er motorisert. Bruker skogen aktivt til jakt og fiske.
Han er glad i å bygge og skape nye ting.

Vi har to barn på 5 og 11 år.

Vårt Inn på tunet-tilbud er rettet mot:
Skole og oppvekst/barnehager
Rusrelatert omsorg
Psykisk helse
Avlastning og ferietilbud
Barnevern
Arbeidstrening
Eldre

Aktiviteter på gården:
Vi er opptatt av at mennesker skal oppleve mestring, helsefremmende arbeid, glede, medbestemmelse, utvikling og
trivsel tilpasset hvert menneske. Trygghet, brukerfokus og det å bli sett er noe vi setter høyt. Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, dyrene, livet og arbeidet der. Vi følger årshjulet og bruker gården og dens mangfold til aktiviteter der.

Vi tilpasser opplegget til hver enkelt og tilbyr mange aktiviteter.
Eksempler på detter er:
-Hest og ridning i skogen og på ridebane, børsting,stell og hestens daglige behov.
-Sau og lamming. Og ulla - hva den brukes til.
-Hønene -egget - matlaging.
-Såing, bærplukking, høsting, safting og sylting. Etablering og stell av grønnsakshage.
-Bålkos med hjemmelaget mat.
-Stell og kos med øvrige dyr. Deres årshjul og behov.
-Verksted med snekkering av fuglekasser mm
-Akebakker og vinterlek.
-Baking og matlaging.
-Vedlikehold av bygning og utstyr

Gården har gjennomgått:
-Kvalitetssystemet for landbruket.
-Hms.
-Er ansvarsforsikret.
-Har godkjent politiattest
-Vi har taushetsplikt.

Har du lyst til å ta en del av livet på gården i trygge rammer? Ikke nøl med å ta kontakt!
Velkommen til oss!

Nina 41355875
Ninawitbro@hotmail.com

Stian 94799797
Post@stianbjerkan.no

Adr:Bromstadtrøa 29.
7540 Klæbu