ELNA THERECE MØRCH

Gård informasjon

  • Driftsenhet 34120151 04
  • Orgnr 988545619
  • Kommune Stange (3413)
  • Fylke Innlandet
  • Telefon 92241358
  • Mobil 92241358
  • E-post Send e-post

Har tilbud i følgende kategorier

  • Barn og unge
  • Helse og omsorg
  • Andre tjenester

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

For mer informasjon kontaktes gårdsbruket direkte på mail: elnath@combitel.no

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 26.11.2012

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

Åsheim Ranch er en del av Inn På Tunet og tilrettelegger pedagogiske tilbud på gården. Opplevelse av fysisk og psykisk mestring står i fokus. Vi jobber for å gi den enkelte økt livskvalitet, økt mestringsfølelse og økt selvtillit. Vi mener at dette gjør oss bedre rustet til å møte personlige og sosiale utfordringer i hverdagen, på skolen eller i yrkeslivet. Vi gir foreldrekurs innen økt selvfølelse og selvtillit hos barn, i regi av Barnas Plattform. Oppdrag innen privat og offentlig sektor: Åshem har gode oppdrag bl.a. innen sektoren barn og familie og psykisk helse, både privat og offentlig. Vi er stolte av å kunne vise til positive effekter av det arbeidet vi gjør. Vi er takknemlige for at akkurat vi kan bidra til å gi den enkelte en god opplevelse og følelse av økt egenverd. Vi er kvalitetssikret og godjent i henhold til Forskrifter om miljørettet helsevern og er kvalitetssikret gjennom KSL .