Fosseland Gjestegård.

Gård informasjon

 • Driftsenhet 42270538 00
 • Orgnr 970403019
 • Kommune Kvinesdal (4227)
 • Fylke Agder
 • Telefon 90157149
 • Mobil 90157149
 • E-post Send e-post
 • Webside Åpne webside

Har tilbud i følgende kategorier

 • Barn og unge
 • Helse og omsorg
 • Arbeidstrening og rehabilitering

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

Ramona R. Reiersen- Daglig leder Mob:945 08 461.

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 08.09.2021

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

Inn på tunet-tilbudet skal ha kvalitet i de tjenestene vi gir, det vil si at tjenestene er trygge og sikre, samordnet og preget av kontinuitet, vi skal involverer brukere og deres pårørende som er involvert i bruker og gi dem innflytelse i den grad det er naturlig.
Dette kan vi gjøre med å jobbe kontinuerlig med forbedringer av alle prosesser. Dette innebærer kontinuerlige og systematiske forbedringer gjennom brukerfokus, prosessorientering og aktiv. medvirkning fra alle involverte parter.