Øver Bortn gård

Gård informasjon

  • Driftsenhet 50280071 01
  • Orgnr 991057595
  • Kommune Melhus (5028)
  • Fylke Trøndelag
  • Telefon 90557135
  • Mobil 90557135
  • E-post Send e-post

Har tilbud i følgende kategorier

  • Barn og unge
  • Helse og omsorg

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

Øver Bortn v/Gunnar Senneset

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 06.12.2020

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

Gården Øver Bortn ligger i Flå i Melhus kommune, i skjermede omgivelser ca. én kilometer fra E6 og Ler sentrum. På Øver Bortn har vi boergeit, høner, bikuber, kaniner og katter. På senvinter/tidlig vår foregår det kjeing og klekking av kyllinger. Det tilrettelegges for grønnsaksdyrking om våren og høsting av grønnsaker på sensommeren og høsten. Gården er tilknyttet skole, barnehage og eldresenter via turstien "Styrkestien". Det er tilrettelagt med flere turstier i umiddelbar nærhet til gården. Et par hundre meter fra gården finnes en gapahuk som ligger fint til ved bekken Bortna. Lokalene som benyttes ved gården finnes i låven på gården og består av et slyngrom med et lite kjøkken, et oppholdsrom med spisekrok, smådyrfjøs med geit og kanin, og hønsehus. SKOLE: Formålet med læringsarenaen er at elever og barnehagebarn gjennom deltakelse i arbeidsoppgaver og hverdagslivet på gården skal få positive opplevelser som bidrar til mestringsfølelse, en positiv egenutvikling. Samtidig skal gården være en arena for å jobbe med relasjonsbygging mellom ulike grupper i skole og barnehage, samt mellom elev/barnehagebarn og ansatte. Gjennom tilrettelegging av ulike aktiviteter ved gården er tilbudets formål å oppfylle læreplanens mål (skoleelever) om en mer variert og praktisk opplæring, og rammeplanens mål (barnehagebarn) om bruk av varierte arbeidsmåter. Tilbyder og kjøper samarbeider om hvordan gårdens lokaliteter og uteområde utvikles slik at de blir i samsvar med planer for opplæring innenfor de konkrete kompetansemålene i ulike fag.Det er en målsetting at en variert og tilpasset opplæring skal øke motivasjonen og skape økt grad av nysgjerrighet og mestring i elevgruppa i arbeidet med å nå de ulike kompetansemålene. DEMENSOMSORG: Formålet med aktivitetstilbudet er å gi personer med demenssykdom en meningsfull hverdag med gode opplevelser. På Øver Bortn skal hver enkelt ut i fra sine forutsetning oppleve at de er delaktig i, og at mestrer, aktiviteter knyttet til det daglige livet på gården. Dette forsøker vi oppnå gjennom et tett samarbeid mellom tilbyder, kommunen og pårørende/bruker. Tilbyder og kjøper samarbeider om hvordan gårdens lokaliteter og uteområde utvikles slik at de blir i samsvar med behovene brukerne har. Det er også et ønske om å kombinere skole og demensomsorg. Dette kan gi skoleelever praktisk erfaring innen helseomsorg, og det vil bidra til å skape samspill og aktivitet mellom yngre og eldre. Tilbyder ønsker kontinuerlig å evaluere tilbudet, i nært samarbeid med kjøper, og forbedre og tilpasse dette for å oppnå målsettingene.