Hilde og Gunnar Okstad

Gård informasjon

 • Driftsenhet 50290192 00
 • Orgnr 974344114
 • Kommune Skaun (5029)
 • Fylke Trøndelag
 • Telefon 90130201
 • Mobil 90130201
 • E-post Send e-post
 • Webside Åpne webside

Har tilbud i følgende kategorier

 • Barn og unge
 • Helse og omsorg
 • Arbeidstrening og rehabilitering

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

Se hjemmeside.

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 12.06.2017

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

Gården Fokset vestre ligger i skogkanten på Jåren i Skaun kommune med direkte tilgang til variert skog og utmark. Vi har leirplasser både på gården ved gårdsdammen og langt inne i marka ved løypenettet for hundekjøring. Vi driver med allsidige aktiviteter i tillegg til grovforproduksjon til egne hester og sauer. Hundekjøring sommer og vinter er vår spesialitet og en stor del av tilbudet er knyttet opp til våre Siberian Huskyer.I det gamle kufjøset er det innredet et stort håndtverksrom som benyttes flittig av de fleste på gården. Resten av fjøset brukes til stall, sauehold og smådyr som kaniner og høner. På låven har vi hoppetårn, trampoline og klatrevegg. Våre Dølahester brukes allsidig både på ridebanen og i skogen. Det meste er tilrettelagt for handicappede. Det er Hilde Okstad som i hovedsak driver med Inn på Tunet mens Gunnar Okstad tar seg av tilrettelegging og maskinell drift i tillegg til jobb som anleggsgartner utenom. Hilde er ansatt i skolen i Skaun og har for tiden elever i mindre grupper hver dag i skoleåret. I tillegg tar vi imot barnehager, allidrett og barnebursdager på helg og kveldstid. Vi er også fosterhjem for ei jente som deltar i ulike arrangementer sammen med våre to hjemmeboende sønner.