Stall Roa Aktivitetsgård

Gård informasjon

 • Driftsenhet 50550149 02
 • Orgnr 996598357
 • Kommune Heim (5055)
 • Fylke Trøndelag
 • Telefon 98613677
 • Mobil 98613677
 • E-post Send e-post
 • Webside Åpne webside

Har tilbud i følgende kategorier

 • Barn og unge
 • Helse og omsorg
 • Arbeidstrening og rehabilitering

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

Håvard Bugten eller Monika Kaald telefon: 98613677 eller 98205353 Mail: stallroaaktivitetsgaard@gmail.com

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 09.11.2022

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

Vi tilbyr tilrettelagte aktiviteter på gården vår, og de fine områdene vi har rundt gården.

Vi har aktivitetshelger, og vi tilbyr aktivitetsuker i ferier.

Tilpasset opplæring for grupper og enkeltelever.

Skreddersydde opplegg for barnehage, skole og andre offentlige/private aktører.

Tilbud til tidlig demente og andre som har behov for en alternativ hverdag.

Fritids tilbud for barn og unge.

Arbeidstrening tilrettelagt for den enkelte.

Språktrening i praksis, med hjelp av det vi gjør på gården.