HØSTADSAND SISSEL LANGØRGEN

Gård informasjon

  • Driftsenhet 50010246 01
  • Orgnr 988562718
  • Kommune Trondheim (5001)
  • Fylke Trøndelag
  • Telefon 91372937
  • Mobil 91372937
  • E-post Send e-post

Har tilbud i følgende kategorier

  • Barn og unge
  • Helse og omsorg
  • Arbeidstrening og rehabilitering

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

s.langorgen@online.no

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 16.12.2013

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

På Høstadsand har vi tilbud om alternativ opplæring til skoleelever fra barne- og ungdomsskoler i Trondheim kommune. Tilbudet følger skoleruta og har åpent for inntil 4 elever pr dag. Denne brukergruppen har vi erfaring med helt fra starten av Inn på tunet-drifta her i 2005.

Vi har også tilbud til hele skoleklasser om kortere undervisningsopplegg innen potet, kalv & ku eller andre tema etter avtale.

Vi har også erfaring med, og ønsker å komme igang igjen med, dagtilbud til demente og arbeidstrening/aktivitet for personer med psykiske lidelser. Videre ser vi muligheten for å tilby arbeidstrening/språktrening for personer med innvandrerbakgrunn. Ta kontakt for en mulighetsprat om disse brukergruppene!

Høstadsand er et tradisjonelt drevet gårdsbruk med mjølk som hovedproduksjon. Gården ligger på Byneset, 2 mil sørvest for Trondheim sentrum. Aktivitetene vi tilbyr er varierte og tilpasset årstiden, været og brukernes interesser. Som eksempel kan nevnes dyrestell hos kalver, kyr, høner og kaniner, vedarbeid, matlaging, gjerdehold, potetopptaking, vedlikehold av bygninger og maskiner, turer i nærmiljøet, skogplanting og ungskogpleie, hagestell m.m.