ISFOTO DAG LAUVLAND

Gård informasjon

  • Driftsenhet 42050023 01
  • Orgnr 888121692
  • Kommune Lindesnes (4205)
  • Fylke Agder
  • Telefon 91621783
  • Mobil 91621783
  • E-post Send e-post

Har tilbud i følgende kategorier

  • Barn og unge
  • Arbeidstrening og rehabilitering

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

Marianne Jahnsen Åsveien 63 4516 Mandal Tlf. 90887655 E-post: villsauoghonning@gmail.com

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 10.09.2019

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

Jeg vil arbeide for at flyktninger med liten skolebakgrunn skal få en alternativ læringsarena i tillegg til det tradisjonelle skoletilbudet. Ofte får flyktningene, som en del av introduksjonsprogrammet, tilbud om praksis. Men denne praksisen blir i liten- eller ingen grad knyttet til norskopplæringen. Jeg tenker at jeg har en unik mulighet til å bidra her. Jeg har en gård med forskjellige dyr og aktiviteter kombinert med gode fasiliteter i låven. Jeg har også mange års erfaring som norsklærer for flyktninger. Her kan jeg knytte de konkrete opplevelser direkte til den teoretiske undervisningen. Jeg bor i tillegg ved siden av Sirianne Maeder som også er lærer for flyktninger, og selv har gård. Hun har selv nylig søkt om å starte IPT-virksomhet. Hun har andre dyr og aktiviteter enn undertegnede, og vi ønsker, der det er hensiktsmessig, å samarbeide om et helhetlig opplegg.