JONETTAPLASSEN BORGEN

Gård informasjon

 • Driftsenhet 50010864 00
 • Orgnr 986431667
 • Kommune Trondheim (5001)
 • Fylke Trøndelag
 • Telefon 41409363
 • Mobil 41409363
 • E-post Send e-post
 • Webside Åpne webside

Har tilbud i følgende kategorier

 • Barn og unge
 • Helse og omsorg
 • Arbeidstrening og rehabilitering

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

eva.borgen@jonettaplassen.no

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 23.01.2015

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

Jonettaplassen ligger i Klæbu kommune ca 2 mil sør for Trondheim. Jonettaplassen er et småbruk på ca 70 mål inklusive inn, utmark og noe skog. Plassen har vært i drift siden 2002, og er et enkeltmannsforetak. Vi tilbyr heldøgns helgeavlastning for barn og unge. Hverdager gies arbeids- eller aktivitetstilbud til små grupper elever fra barne-og ungdomsskolen. I regi av NAV eller kommunen organiseres arbeidstilbud til voksne funksjonshemmede. Aktivitetene er gårdsrelaterte og varierer i takt med årstidene. -Ved Jonettaplassen drives også en gårdsbarnehage, familiebarnehage dobbel gruppe. Gårdsbarnehagen er organisert som eget AS.