KASTET GÅRD INGER JOHANNE RØSE

Gård informasjon

  • Driftsenhet 30141857 01
  • Orgnr 987113227
  • Kommune Nordre Follo (3207)
  • Fylke Østfold
  • Telefon 93699929
  • Mobil 93699929
  • E-post Send e-post
  • Webside Åpne webside

Har tilbud i følgende kategorier

  • Barn og unge
  • Helse og omsorg

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

Inger Johanne Røse (936 99 929) eller Ole-Jørgen Hurum (917 50 752) Slemmestadveien 32 1408 Kråkstad

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 12.04.2018

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

Kastet gård aktivitetssenter ønsker å inngå avtaler med kommunene i nærområdet om dag- og kvelds-aktivitetstilbud til ulike brukergrupper som kan ha glede av å være sammen med dyr og mennesker og delta i gårdens aktiviteter. Brukergrupper vi tenker på er mennesker med demens i tidlig fase, mennesker som ønsker arbeidstrening og et sosialt fellesskap, barn og ungdom som ønsker en annerledes skoledag eller fritidsordning og familier som ønsker avlastning. Transport til og fra gården kan avtales. Aktiviteter vi tilbyr er turgåing, mating og stell av dyr, sette opp gjerder for dyrene, pakking av egg, kløyving og pakking av ved, kjøkkenhage og hagearbeid, sang- og musikk, formingsaktiviteter, baking, middagslaging, lesing, hjelp til skolearbeid og kanskje viktigst av alt gode samtaler. Brukeren vil finne meningsfylte aktiviteter som gir mestringsfølelse gjennom praktiske og sansefylte opplevelser. Vi legger vekt på måltidene som blir servert. Det legges tilrette for at den enkelte får i seg næringsrik og variert mat og drikke. Samværet rundt et dekket bord gir god anledning til å oppleve sosialt fellesskap, tilhørighet og kunne ha betydning for andre.