KINDSETH GÅRD TORIL BAKKEN WANDSVIK

Gård informasjon

  • Driftsenhet 50350666 00
  • Orgnr 981874994
  • Kommune Stjørdal (5035)
  • Fylke Trøndelag
  • Telefon 90601657
  • Mobil 90601657
  • E-post Send e-post

Har tilbud i følgende kategorier

  • Barn og unge
  • Arbeidstrening og rehabilitering

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

Kontakt tas direkte med gårdbruker

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 19.03.2013

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

Kindseth gård er et høyst levende gårdsbruk 5 km nordøst for Stjørdal sentrum. Terje Wandsvik og Toril Bakken Wandsvik eier og driver gården Kindseth. Vi driver med ammekyr og oppfôring av okser, grasproduksjon, Inn på tunet (IPT) og skog. I tillegg er det et allsidig husdyrhold med hest, sau, kaniner, bier og høner. Kindseth gård har drevet Inn På Tunet siden 2004, med et nært samarbeid med flere sentrumsskoler i Stjørdal. Dette er et tilbud til enkeltelever og grupper hvor deler av undervisningen flyttes til gården. Grunntanken er en annerledes læringsarena hvor man gir barn nye utfordringer, mestringsopplevelser, erfaringer og bedre forståelse for naturen og hvor maten kommer fra. I tillegg er det et mål at elever på gården skal få et mer bevisst forhold til sitt nærmiljø, til gården, bygda, kulturlandskapet og andre lokale verdier. Dyra er hovedfokus, med fôring og stell som selvfølgelige arbeidsoppgaver. Kalving og lamming på våren er en svært spennende tid, likeså såing og høsting av egenproduserte poteter og grønnsaker. Andre aktiviteter er vedhogst, snekring, spikking, enkle matretter, lokalhistorie, turer i nærmiljøet, juleverksted m.m. Aktivitetene på gården kan enkelt tilrettelegges for større grupper, få elever eller eventuelt spesialtilpasses enkeltindivid.