LEVENDE GÅRD AS

Gård informasjon

  • Driftsenhet 09260241 00
  • Orgnr 914544114
  • Kommune Lillesand (4215)
  • Fylke Agder
  • Telefon 41675634
  • Mobil 41675634
  • E-post Send e-post

Har tilbud i følgende kategorier

  • Helse og omsorg
  • Arbeidstrening og rehabilitering
  • Andre tjenester

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

Tjenestekontoret i Lillesand Kommune eller daglig leder v Levende Gård Ragnhild B Qvalben tlf 41675634

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 19.11.2015

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

Ved Levende Gård tilbyr vi dagtilbud til mennesker med en demens eller kognitiv svikt diagnose. Vi har tilbud 3 dager pr uke. Vi har med ulike aktiviteter knyttet til småbruket og tilpasset til våre deltagere. Vi arbeider etter gjeldene retningslinjer og forskning innen feltet. Vi som arbeider her har helsefaglig kompetanse og vi er i et godt samarbeid med kommunes demenskoordinator. Vi tilrettelegger for arbeidstrening/arbeidspraksis knyttet til dagtilbudet og gårdsdriften. Dette gjøres i samarbeid med NAV eller tiltaksbedrift. Vi arbeider for å få til et rehabiliteringstilbud til andre diagnosegrupper, så følg med på vår nettside for informasjon.