LINDLAND GÅRD AS

Gård informasjon

 • Driftsenhet 42050373 01
 • Orgnr 918972676
 • Kommune Lindesnes (4205)
 • Fylke Agder
 • Telefon 91549960
 • Mobil 91549960
 • E-post Send e-post
 • Webside Åpne webside

Har tilbud i følgende kategorier

 • Barn og unge
 • Helse og omsorg
 • Arbeidstrening og rehabilitering

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

Gunn Lindland tlf: 91549960

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 05.01.2016

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Godkjente gårder tilbyr aktiviteter som gir meningsfylt arbeid, mestring, utvikling og trivsel. Lindland gård tilbyr aktiviteter og opplæring innenfor helse og
omsorgstjenester, skole og arbeidsinkludering som en del av dette Inn på tunet konseptet. Vi er en arena for treffpunkt mellom ulike brukergrupper. Felles for brukerne er at de har sin erfaringskompetanse og sammen skaper de et unikt mangfold på gården. Hos oss finner du skreddersydde tilbud til brukere innenfor opplærings,-helse- og omsorgstjenester hvor vi tar i bruk gården som mestringsarena. På gården finner du ett hovedbygg med flere oppholdsrom og kjøkken, ett fjøsbygg med snekkerkrok, en stor uteplass utenfor fjøsbygget med flere sittemuligheter og bakstovn, tre gapahuker, en gårdshytte og et stort uteareal. I løpet av en uke har vi besøk av et mangfold av brukere innenfor demens, psykisk helse og rus, skoleelever og sårbare eldre. Vårt tilbud er tilpasset den enkeltes behov og vi ønsker å være en arena for læring og utvikling gjennom aktiviteter på gården. Vi bruker dyr som helsefremmende aktivitet for å skape trygghet, tillit og mestring hos den enkelte. Eksempel på andre aktiviteter er foring av dyr, praktisk arbeid som gjenspeiler årstiden på gården, turer, kunst og håndverk og matlaging.
Opplæring
Lindland gård tilbyr aktiviteter og opplæring innenfor skole, helse og omsorg og inkludering. Hos oss finner du skreddersydde tilbud til brukere innenfor opplærings,- og helsetjenester hvor vi tar i bruk gården som mestrings og opplæringsarena. I vårt opplæringstilbud finner du:
En til en oppfølging med fokus på elevens ferdigheter i tråd med opplæringsplan
Ansatte med fagkompetanse innenfor barn- og ungdomsarbeid og pedagog
Praktisk arbeid
Samarbeid mellom skole og gården om elvens målsetninger og læringsmål for uka
Veiledning og bistand til eleven og foresatte
Ved oppstart gjennomføres en oppstartsamtale med fokus på mål og hvem eleven er
Helse og omsorgstjenester
Vårt demenstilbud innebærer:
Gruppetilbud og en til en oppfølging ved behov
Ansatte med fagkompetanse innenfor helsefag
Plan for dagen
Samarbeid mellom kommunen og Lindland gård om mål for den enkelte bruker
Ulike aktiviteter som følger årstider
Vårt tilbud for psykisk helse:
Gruppetilbud og en til en oppfølging ved behov
Ansatte med fagkompetanse innenfor helsefag
Plan for dagen
Samarbeid mellom kommunen og Lindland gård om mål for den enkelte bruker
Ulike aktiviteter som følger årstider
Vårt tilbud for mennesker med rusutfordringer:
Gruppetilbud og en til en oppfølging ved behov
Ansatte med fagkompetanse innenfor helsefag
Plan for dagen
Samarbeid mellom kommunen og Lindland gård om mål for den enkelte bruker
Ulike aktiviteter som følger årstider