Markstein Gård

Gård informasjon

  • Driftsenhet 50060941 00
  • Orgnr 912163679
  • Kommune Steinkjer (5006)
  • Fylke Trøndelag
  • Telefon 98483758
  • Mobil 98483758
  • E-post Send e-post

Har tilbud i følgende kategorier

  • Barn og unge

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

Kontakt via Inn på tunet trøndelags hjemmeside https://iptt.no/

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 18.02.2022

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

Lamming og våronn på vårpart. Fjell og grasslott på sommer. Sanking høst. Vinter går i vedlikehold og det som ellers ikke det har vært tid til tidligere.
På vårparten har vi lamming og våronn. På sommeren sender vi sau og lam på fjellbeite og har tilsyn gjennom sommeren. På gården har vi gras slott og tilsyn på hjemmebeitende dyr. Sausanking avslutter beitinga i utmarka på høsten. Høsten brukes i hovedsak til slakting. Gjennom vinteren fores sauen i fjøset. Vi har litt vedlikehold og klargjøring til nys sessong. Trening av hund er også en stor del av vinteren.