Inn på tunet - Nord Solem gård i Soknedal v/ Eli Figenschow

Gård informasjon

  • Driftsenhet 50270414 00
  • Orgnr 996684741
  • Kommune Midtre Gauldal (5027)
  • Fylke Trøndelag
  • Telefon 95213035
  • Mobil 95213035
  • E-post Send e-post

Har tilbud i følgende kategorier

  • Barn og unge
  • Helse og omsorg

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

Tlf Eli: 47148240 Mail: innpaatunetelifigen@gmail.com

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 26.01.2021

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

Nord Solem gård tilbyr:

Tilrettelagte aktiviteter for den enkelte, hvor den røde tråden er å bygge gode og trygge relasjoner, utvikle en tydelig og god kommunikasjon, og sist, men ikke minst: Brukere av tilbudet skal oppleve personlig mestring, vekst og glede ved å være her.

Aktiviteter:
Stell, kos og trening med dyrene på gården ut i fra de bruksområder de har: Kaniner, hunder, høner, hester, kyr.

Det legges til rette for fysisk aktivitet i omliggende flott natur, både sommer og vinter. Vi har idylliske sætereiendommer med gapahuk, og med rom for masse gode opplevelser og læring.

Vi kan tilby fotturer i fjellet, fisking, ridning, bading, skiturer, tilsyn av dyr på beiter, bålkos - lista er lang.

Videre kan vi tilby enkle snekkeraktiviteter, vedarbeid, mulighet for å delta på skogsdrift.

Aktivitetstilbudet tilrettelegges ut i fra den enkeltes interesser og ressurser, og tilpasses årstidene.

Alle aktiviteter og alt arbeid preges av høy faglig kompetanse, og vi har sikkerhet i fokus.
Karl Erik er utdannet tømrer, i tillegg til at han er bonde og driver skogsdrift med egen sag.

Eli er utdannet sykepleier med videreutdanning i psykisk helse, autismespekterforstyrrelser, voldsrisikovurdering og organisasjon og ledelse, og har mye erfaring med barn- og unge, mennesker med utviklingshemming og eldre.