Jensgården

Gård informasjon

  • Driftsenhet 50330013 00
  • Orgnr 999268471
  • Kommune Tydal (5033)
  • Fylke Trøndelag
  • Telefon 90957098
  • Mobil 90957098
  • E-post Send e-post

Har tilbud i følgende kategorier

  • Barn og unge
  • Helse og omsorg
  • Arbeidstrening og rehabilitering

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 26.08.2014

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

Vi driver dagtilbud i tilknytning til gården og dens mange gjøremål. Vi benytter en egen leilighet på låven som oppholdsrom. I all hovedsak benytter vi fjøset og dyrene i vårt tilbud, men har også andre aktiviteter knyttet til gården. Vi bruker grillhytte, drivhus, keramikkloft og snekkerverksted. Fjøset er tilrettelagt for ulike mestringsbehov og funksjonsnivå.