OPP I BAKKJI

Gård informasjon

  • Driftsenhet 15150291 01
  • Orgnr 916874901
  • Kommune Herøy (Møre og Romsdal) (1515)
  • Fylke Møre og Romsdal
  • Telefon 95857339
  • Mobil 95857339
  • E-post Send e-post
  • Webside Åpne webside

Har tilbud i følgende kategorier

  • Barn og unge
  • Arbeidstrening og rehabilitering

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

E-post: post@oppibakkji.no Tlf: 958 57 339

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 05.09.2020

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

"Opp i bakkji" er ein Inn på tunet-gard på Nerlandsøya i Herøy kommune. Garden, som er eigd av Katrine og Marcus Johannessen, er eit typisk kyst-småbruk, og sjølve gardsdrifta er i dag sauehald med gammalnorsk spelsau. Vi har trua på verdien av å forvalte kunnskapen om drift av små gardsbruk, og meinar at kjennskap til grunnleggande gardsdrift er viktig for miljø, helse og lokal identitet. Med Inn på tunet ynskjer vi at fleire skal få del i verdiane naturglede, arbeidsglede og felleskapsglede, i ei trygg ramme som gir rom for oppleving, meistring og læring.