SOLVEIG HAGLUND

Gård informasjon

 • Driftsenhet 15660081 01
 • Orgnr 985054932
 • Kommune Surnadal (1566)
 • Fylke Møre og Romsdal
 • Telefon 99722268
 • Mobil 99722268
 • E-post Send e-post
 • Webside Åpne webside

Har tilbud i følgende kategorier

 • Barn og unge
 • Helse og omsorg
 • Arbeidstrening og rehabilitering
 • Andre tjenester

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

Vedrørende tilbudet til hjemmeboende personer med demens (eller symptom på demens), kan det tas kontakt med heimetjenesten i Surnadal kommune eller direkte med Inn på tunet tilbyder Solveig Haglund (mobil: 99722268).

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 24.10.2012

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

I tillegg har Oppistua Øye gjennom mange år hatt trening og kostrådgivning i regi av frisklivssentralen i kommunen. Pga stram kommuneøkonomi er desverre dette tilbudet lagt ned inntil videre. I fra høsten 2016 skal vi starte opp med etablereropplæring for innvandrere. Dette er et prosjekt i samarbeid med IMDi. Oppistua Øye har også avtale om sommerskole for innvandrere i 2016 og 2017. Vi har også dager med språk og arbeidstrening og kulturformidling.