Gårdsbarnehagen på Ovelandsneset

Gård informasjon

  • Driftsenhet 42140245 00
  • Orgnr 990175543
  • Kommune Froland (4214)
  • Fylke Agder
  • Telefon 90076800
  • Mobil 90076800
  • E-post Send e-post

Har tilbud i følgende kategorier

  • Barn og unge

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

https://www.froland.kommune.no/tjenester/barnehage/barnehagene-i-froland/gardsbarnehagen-pa-ovelandsneset/ facebook:Gårdsbarnehagen på Ovelandsneset

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 20.04.2017

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

Et samarbeid med Froland kommune og en kommunal barnehage som åpnet 01.08.2013.Vi gir et tilbud til barn mellom 1 og 6 år. Hos oss får barna unike opplevelser og nærhet til dyr og natur. Barna tar del i det daglige stellet av sauer, høns, kaniner og griser. De lærer ansvar, empati, får kunnskap om dyrehold og dyrker egne grønnsaker. Fjøset er en unik læringsarena for barna i forhold til blant annet språk, begrepsforståelse og utvikling av motoriske ferdigheter. I skogen har vi vår egen gapahuk,i elva setter vi teiner og i trærne har vi fuglekasser - GØY PÅ LANDET OG MINNER I SPANNET.