Ydsti

Gård informasjon

  • Driftsenhet 50350828 00
  • Orgnr 989287214
  • Kommune Stjørdal (5035)
  • Fylke Trøndelag
  • Telefon 93433557
  • Mobil 93433557
  • E-post Send e-post

Har tilbud i følgende kategorier

  • Barn og unge
  • Helse og omsorg

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

Kontakt Jeanette Slungaard på telefon 92636324 eller send mail på post@ydstigard.no

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 10.11.2023

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

Det planlegges to tilbud på gården. Det ene tilbudet henvender seg til elever i grunnskolen. Primært med tanke på elever som sliter med skolevegring, har adferdsproblematikk og/eller sliter med lese og skrivevansker. Med gården som pedagogisk resurs sammen med spesialpedagogisk kompetanse, ønsker vi å bygge et tilbud i tett samarbeid med elevenes skole. Hvor mange dager i uka det vil være behov for tilbudet må avklares underveis med skoler og når behov avdekkes.
Det andre tilbudet henvender seg til eldre med tidlig demens. Dette tilbudet er i første omgang tiltenkt å være åpent to faste dager i uka. Gården vil også her spille en viktig rolle i forhold til de aktiviteter som tilbys. Fokuset for denne gruppa er vil være stabil trygghet i en forutsigbar, sosial ramme som gjennom kjente aktiviteter stimulerer hukommelse, og bidrar til trivsel.