Heather Kristiansen

Gård informasjon

 • Driftsenhet 42020418 00
 • Orgnr 997898249
 • Kommune Grimstad (4202)
 • Fylke Agder
 • Telefon 90884987
 • Mobil 90884987
 • E-post Send e-post
 • Webside Åpne webside

Har tilbud i følgende kategorier

 • Barn og unge
 • Helse og omsorg
 • Arbeidstrening og rehabilitering

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

Heather@ressursgarden.no

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 24.08.2020

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

På Reddal Ressursgård har vi mulighet til å levere et variert tjenestetilbud basert på aktivitet i skogen, i hus og hagen, og i verksteder. I skogen driver vi med trehogst og vedlikehold av skogen. Dette er fysisk og krevende arbeid for mennesker som vil være ut i naturen og bruke energi. Vi har utstyr i drift som krever spesiell kompetanse og opplæring. Våre to ansatte i skogen har en kombinasjon av bakgrunn i gårdsbruk/ skogbruk og polititjeneste. De er trygge voksne som er i stand til å ta imot IPT deltakere på en trygg og ansvarsfull måte. I huset og hagen har vi et gårdshelg tilbud til barn en helg i måneden. Om dette tilbudet samarbeider vi med Grimstad Barneverns tjenester. Vi tilbyr en trygg familie setting for barna å delta i. Hovedvekten av tilbudet er basert på trivsel. Barna skal være og opplever seg som trygg, respektert, sett og hørt. Det er viktig for oss å vise omsorg til barna slik at de føler seg velkommen og ønsket. Våre egne barn skal også trives med disse besøkene. Tilbudet er individuelt tilpasset og samarbeid med pårørende er viktig. Tilbudet benytter gårds arealer og muligheter. Nær kontakt til dyr på jordene, turer, baking og snekring inngår tilbudet. I hagen skal vi drive med grønnsaks og urte produksjon på en liten skala. Det som blir produsert blir til eget bruk hos familien og IPT lunsjer. Vi kommer til å bruke urtene også i noen av våre kreative prosjekter. Hagen skal være en arena som er tilbyr lett fysisk arbeid ut i naturen. Vi har laget områder i hagen som er tilrettelagt for de som har fysiske begrensninger. eks: forhøyet bed og kasser på flat mark. Vi har verksteder som er tilrettelagt for vår kreativ bedrift. Vi har en variert produksjon av type varer som kan selges i gårdsbutikker eller interiørbutikker som gaver. Vi lager naturprodukter i form av såpe, lys og velværeprodukter og vi lager nye artikler ut av skinn, stoffer og treverk. Vi har spesielt fokus på gjenbruk, tradisjon og design. Dette arena kan tilpasses mange forskjellige grupper med utgangspunkt i deres behov. Vår kreative bedrift er i utvikling og tilegner seg særlig godt som arena for arbeidspraksis med varierte oppgaver inkludert oppsett og drift av nettside og sosiale medier. Det er også mulighet til å forenkle noen av arbeidsoppgavene slik at mennesker med funksjonshemming eller andre spesielle behov kan delta. Vi har imidlertid foreløpig ikke laget toalett fasiliteter til mennesker med funksjonshemning.