Snurrevarden Gård

Gård informasjon

 • Driftsenhet 11490905 01
 • Orgnr 991994467
 • Kommune Karmøy (1149)
 • Fylke Rogaland
 • Telefon 41686756
 • Mobil 41686756
 • E-post Send e-post
 • Webside Åpne webside

Har tilbud i følgende kategorier

 • Barn og unge
 • Helse og omsorg
 • Arbeidstrening og rehabilitering

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

Ynskje Kaldheim, mob 416 867 56, post@snurrevardengard.com

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 29.04.2021

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

Snurrevarden Gård er en allsidige gård. Vi kan tilby samværsplass, hvor barn i barnevernet kan møte sine biologiske foreldre, avlastning for fosterhjem på ukedager, i helger og ferier, almen pedagogisk opplegg for grunnskolen, tiltak for eldre ungdom/unge voksne som synes livet er utfordrende og vanskelig, arbeids og språk trening, sammen mot ensomhet for voksne som opplever ensomhet og dagtilbud for demente og psykisk/fysisk utviklingshemmede.
I tillegg drives Snurrevarden Gård som besøks gård for enkelt personer, grupper, barnehager, familier mm. Det tilbys åpen gård dager/Jul på Snurrevarden Gård og vi selger barneselskaper. Vi tar kjøreoppdrag. Hestene brukes til kjøring og ridning både til rekreasjon og som trening/terapi(handicap ridning). Alle dyrene på gården er vant til å bli håndtert.