Helle gård

Gård informasjon

  • Driftsenhet 18650026 01
  • Orgnr 985272743
  • Kommune Vågan (1865)
  • Fylke Nordland
  • Telefon 91181299
  • Mobil 91181299
  • E-post Send e-post

Har tilbud i følgende kategorier

  • Helse og omsorg

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

Demensteamet i Vågan kommune ved John Håvard Nilsen 8305 Svolvær

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 18.11.2019

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

Gården tilbyr velferdstjenester til demente i tidlig fase av sykdommen. Pr i dag er det plass til fire brukere en dag i uka, men det er muligheter for utvidelse til to dager i uka. Hver bruker blir sett med de ressursene brukeren besitter, på den måten tilrettelegges tilbudet i størst mulig grad den enkelte. Dyrene på gården er: sau, høns, hest, hund og katt, disse vil naturlig brukes i tilbudet. Videre er det aktuelt å bruke omkringliggende terreng til aktiviteter i skog og mark. Det være seg lufting av hund, vedsanking, gjerdearbeid og liknende. Har brukerene interesse for hage og plantestell finnes det også et tilbud med kjøkkenhage/ vekstkasser, Det er også muligheter for blant annet snekring, baking og matlaging. Årstidenes skiftninger ligger til grunn for mange av aktivitetene som planlegges og utføres. (Vedsanking, såing, gjerding, potetsetting, rabarbraplukking, fôring av kopplam, blåbærplukking også videre)