Akslahaugen Gard

Gård informasjon

  • Driftsenhet 15061096 1
  • Orgnr 992900210
  • Kommune Molde (1506)
  • Fylke Møre og Romsdal
  • Telefon 41331276
  • Mobil 41331276
  • E-post Send e-post

Har tilbud i følgende kategorier

  • Barn og unge
  • Helse og omsorg
  • Arbeidstrening og rehabilitering

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

Ta kontakt med oss om du ønsker mer informasjon. Aina K Tangen aina.tangen@gmail.com Mob: 41331276

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 24.04.2013

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

Akslahaugen er eit levande gardstun med sauedrift, hestar, høner, kaninar, gris, geit og kattar. Vi har skulehage, åker for dyrking av poteter og grønsaker, frukt- og bærtre og juletreproduksjon.
Vi legg til rette for positive, meiningsfylte og trygge opplevingar med fokus på meistring, utvikling og trivsel i dei ulike tilboda på garden. Dei allsidige aktivitetane blir tilpassa kvar enkelt brukar. Vi legg mest vekt på nærkontakt med dyr, fysisk aktivitet, eit heimekoseleg miljø, sunne måltid, musikk og humor.