AMBSØDEGÅRDEN V/ANN ELI SAUE

Gård informasjon

 • Driftsenhet 34110266 01
 • Orgnr 914918146
 • Kommune Ringsaker (3411)
 • Fylke Innlandet
 • Telefon 90744855
 • Mobil 90744855
 • E-post Send e-post

Har tilbud i følgende kategorier

 • Barn og unge
 • Helse og omsorg
 • Arbeidstrening og rehabilitering
 • Andre tjenester

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

Ann-Eli Saue mobil 90744855

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 13.08.2015

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

Vi har gir tilbud om avlastning for barnevernet, bruker gården som; læringsarena, en trygg arena for arbeidstagere med redusert restarbeidsevne som trenger arbeidstrening med mening. Vi tilbyr en hverdag med mestring og mening for ung uføre med mål om tilbakeføring til arbeidslivet. Samvær for foreldre og barn under barnevernets omsorg Ambsødegården er tilrettelagt for hestedrift, jorden er utleid og brukes til grasproduksjon og korn. Vi har om lag 10 mål til hage, kjøkkenhage og hester. Tilbudet tar utgangspunkt i gården, årstidene og deltagernes interesse og dagsform. Vi vektlegger mestringsopplevelser, fysisk aktivitet og hjemmelagede måltider med den gode samtalen. Vi tilbyr: Gården som læringsarena: På gården tilbyr vi barn/ungdom/unge voksne å bruke gården som læringsarena evt. arbeidstrening for de som av ulike grunner sliter med å mestre kravene i arbeidslivet. Daglig leder har lang erfaring som leder i næringslivet og pedagogisk kompetanse med undervisningserfaring fra videregående skole Barnevern avlastning. Vi tilbyr avlastning for barn i familier med spesielle behov. Barna bor da på gården og inngår i familien. Vi har fokus på fysisk aktivitet og lek samt deltakelse i stell av dyra. Måltidene er viktige samlingspunkt og vi har fokus på sunn mat laget av ferske råvarer på eget kjøkken. Barna får avhengig av alder delta i matlagingen. De fleste bruker gården som aktivitetshelg, men vi har også et godt tilbud i hverdagen, hvor barn/ungdom hentes på skolen og er på gården til neste skoledag. Vi kan da være en god og kvalifisert ressurs for leksehjelp. Gården som aktivitetsarena for personer med demens: Med gården som utgangspunkt ønsker vi å være et møtested for flere generasjoner og har derfor valgt å ha felles tilbud for flere målgrupper (barn/ungdom som bruker gården som læringsarena og ungdom/voksne i arbeidstrening) Målgruppene representerer flere generasjoner og vi erfarer at de på en fin måte tilfører hverandre verdi. Barnevern samvær: Vi legger tilrette for gode og trygge samvær mellom barn og deres foreldre, i tilfeller der foreldre ikke har den daglige omsorgen for sine barn.